Yeni Android Proqramımızı yükləyin Buraya basın.

Klaster Düyünü

Məna - Hər bir fərd Kompüter kompüter daxilində qrup, is çoxluq kimi tanınır node. Kompüter qrupu hesablama intensiv işlərini yerinə yetirmək üçün istifadə edildiyindən, hər bir qovşaq seçilməlidir ki, it digər qruplarla birləşə və verilən tapşırıqları yerinə yetirmək üçün tələb olunan hesablama gücünü təmin edə bilər.

Bir kompüter klasterindəki bir qovşağın iştirak vəziyyəti aşağıdakı şərtlərlə ifadə olunur -

  1. Çalışmır - Düyün döndü off və işlək deyil.
  2. Çalışan - Düyün fiziki olaraq qoşulmuşdur, açıqdır, işə salınır və proqramları icra edə bilər.
  3. Aktiv deyil - Düyün işləyir, lakin klaster əməliyyatlarında iştirak etmir.
  4. Aktiv - Düyün işləyir və klaster əməliyyatlarında iştirak edir.

İstifadə nümunəsi - “Yeni bir kompüter düyünü yaradıldıqda, administrator bu düyünün özünün təşkil edib etməyəcəyinə qərar verməlidir öz qruplaşdırmaq və ya mövcud bir qrupa qoşulmaq. ”