Yeni Android Proqramımızı yükləyin Buraya basın.

Seriyalı

Məna - Serial termini a -ya aiddir proses bütün hadisələrin bir-birinin ardınca baş verdiyi; məsələn, V24 CCITT-yə görə bir xarakter bitlərinin serial ötürülməsi protokol.

Birdə iki və ya daha çox əlaqəli fəaliyyətin ardıcıl və ya ardıcıl baş verməsinə aiddir cihaz or kanal.

Bir xarakterin bitləri və ya bir sözün simvolları kimi bir-birinin ayrı-ayrı hissələrinin ardıcıl işlənməsi, ardıcıl hissələr üçün eyni imkanlardan istifadə etmək.

Bir serial Kompüter is bit-serial arxitekturası ilə tipləşdirilmiş bir kompüter - yəni daxili olaraq birində işləyən parça və ya hər saat dövrü üçün rəqəm. Akustik və ya magnetostriktiv gecikmə xətləri və s. Kimi ardıcıl əsas saxlama cihazları olan maşınlar fırlanan maqnit cihazları ümumiyyətlə serial kompüterlər idi.

İstifadə nümunəsi - “Serial kompüterlər özlərindən daha az hardware tələb edir paralel olaraq hesablama həmkarı lakin daha yavaşdır. Yumşaq bir mikroprosessor olaraq təqdim olunan serial kompüterin müasir variantları mövcuddur ölçüsü olduğu niş məqsədlərinə xidmət edə bilər CPU əsas məhdudiyyətdir. ”