Yeni Android Proqramımızı yükləyin Buraya basın.

Seqmentasiya

Məna - Segmentasiya termini a -ya aiddir proses tərəfindən yol nəzarət (PC) daha kiçik yerləşdirmək üçün əsas məlumat vahidlərini (BIU) BIU seqmentləri adlanan daha kiçik vahidlərə bölür bufer bitişik qovşaqlarda ölçülər. Həm seqmentasiya, həm də seqment montaj isteğe bağlı PC xüsusiyyətləridir. Ya hər ikisinə dəstək is BIND tələbində və cavabında göstərilmişdir.

Seqmentləşdirmə istifadəçinin pacinqin vermədiyi prosesə baxışını verir. Burada istifadəçinin görünüşü fiziki olaraq eşleştirilir yaddaş.
Seqmentləşdirmə növləri var:

  1. Virtual yaddaş seqmenti -
    Hər bir proses bir çox seqmentə bölünür, hamısı heç birində sakin deyil point vaxtında.
  2. Sadə seqmentasiya -
    Hər bir proses bir neçə hissəyə bölünür və hamısı yaddaşa yüklənir işləmə vaxtımütləq bitişik olmasa da.

İstifadə nümunəsi - “Seqmentləşdirmədə məntiqi ünvanlarla fiziki ünvanlar arasında sadə bir əlaqə yoxdur. Bir masa bütün bu seqmentlər haqqında məlumatları saxlayır və Segment Table deyilir. ”