Yeni Android Proqramımızı yükləyin Buraya basın.

Qaytarma kodu

Məna - Dönüş müddəti kod, sonrakı təlimatların icrasına təsir etmək üçün istifadə olunan bir kodu ifadə edir.

Bəzən dönüş kodu is ayrıca bir çıxış kod. Çıxış kodu və ya çıxış statusu, icra oluna bilən şəxs tərəfindən olub olmadığını göstərmək üçün qaytarılan rəqəmdir it müvəffəq oldu. Buna bəzən bir dönüş kodu və ya bəzi hallarda bir səhv kod, hərçənd buradakı terminologiya bir qədər fərqli ola bilər.

Çıxış kodunun sadə izahı yürütülebilirdir proqram müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilib-göstərilməməsini göstərən tam bir rəqəmi qaytarmaq üçün proqramlaşdırılmışdır.

İstifadə nümunəsi - “Çıxış kodlarındakı mühüm fərqlərdən biri, tərtibatdakı səhvlərə qarşı sintaksis səhvlərinin olmasıdır. Hesablama çətinləşdikcə potensial səhvlər və ya nəticələrin sayı artdı, istehsal edən və istehsal edən texnologiyalar öz əksini tapdı şərh çıxış kodları. ”