Yeni Android Proqramımızı yükləyin Buraya basın.

Sönmə müddəti

Məna - Cavab müddəti termini, bir sorğu və ya tələbin sona çatması arasında keçən müddətə aiddir Kompüter sistem və cavabın başlanğıcı; məsələn, sorğunun bitməsinin göstəricisi ilə göstərmək bir istifadəçi terminalındakı cavabın ilk xarakterindən.

Sistem performansının ölçülməsi kimi istifadə olunan cavab müddəti müxtəlif texnologiyalardakı xidmət istəklərinə istinad edə bilər. Aşağı cavab müddətləri uğurlu hesablama üçün vacib ola bilər.

Çox xalq “cavab müddəti” və “gecikmə” ifadələrini bir-birinin əvəzinə istifadə edin. Lakin, Gecikmə müəyyən bir səbəb və nəticə arasındakı vaxt gecikməsi ilə daha çox əlaqəlidir.

İstifadə nümunəsi - “Kompüter sistemində irəli sürülən zaman tələblərinin uçotu müxtəlif formalarda ola bilər. Kompüter şəbəkəsində, üçün Məsələn, kimi sistemlər arasında iki sistem arasındakı cavab müddətləri ölçülə və görünə bilər ping və ya traceroute. ”